Van SYDV Personel Alımı

| 02 Mayıs 2012 2 Yorum

VAN İLİ MERKEZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

PERSONEL ALIMI İLANI

Van İli Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 13 ( onüç ) adet, Sosyal Yardım veİnceleme Görevlisi ve Büro Görevlisi,” unvanlarında personel istihdam edilecektir.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel alımı

İşin Süresi: Belirlisiz Süreli (2 ay deneme süreli )

I. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1. T.C. Vatandaşı olmak

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3. Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş 35 yaşından gün almamış olmak

4. Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak ( Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro görevlisi başvuruları için 4 yıllık lisans mezunu olmak

8. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi başvuruları için Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hakla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin herhangi birinden mezun olanlar tercih edilecektir

9. Alınacak alanların tümünde Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.

10. Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2010-2011) puanlarından KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

11. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

12. Her aday, işe alınacak personel tablosunda belirtilen alanlardan sadece birinden tercihini yaparak başvuruda bulunabilecektir.

13. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

2.SYD Vakfına alınacak olan personellerden 1 adet Bilgisayar Mühendisi,1 adet Hukuk Mezunu(Avukatlık stajını yapmış olmak şarttır), 1 adet İnşaat Mühendisi,1 adet Bilgisayar Öğretmenliği ve 1 adet Eğitim Fakültesi mezunu alınacak ve başvuru yapanlar arasından, KPSS puanı en yüksek olan 3’er kişi mülakata davet edilecektir.

II. İŞE ALINACAK PERSONEL TABLOSU

III. BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1.Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

2.Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

3.KPSS Sonuç Belgesi

4.Nüfus cüzdan fotokopisi(Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

5.4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve bilgisayar ortamında doldurulacak 4 adet başvuru formuna yapıştırılarak teslim edilmesi )

6.Adli Sicil Belgesi (Sabıka Belgesi)

7.Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)

8.Başarılı olanların ilgili belgelerinin asılları, atama esnasında kuruma tasdik ettirilecektir.

IV. BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Başvuruda bulunacak adayların istenen belgeler ile birlikte Van İli Merkez Bahçıvan Mahallesi eski cezaevi sokak Asude Apt.17/1 adresindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 Mayıs 2012 / 10 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 17.00 Mesai bitimine kadar bizzat başvuracaklardır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2) KPSS şartı bulunan kadrolar için İlan sonucunda alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı toplamı olan 39 kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

3) Mülakat ve sözlü sınavda adaylar;

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden değerlendirilecektir.

4) Başvuruları sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde işe alınır.

V. DİĞER HUSUSLAR

a) Vakfımızın görev alanında, kadınlarla iletişim önem arz ettiğinden, ihtiyaca cevap verecek kadar, kadın istihdamında, kadına yönelik pozitif ayrımcılık sağlanacaktır.

b) Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, yerleştirme sonucundan itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

c) Mülakatlar 26 Mayıs Cumartesi günü yapılacaktır. Mülakatların yetişmemesi durumunda ertesi günü devam edecektir.

d) Sınav komisyonu, mülakata giren adayların hiç birini yeterli görmezse işe eleman almayacaktır.

VI. MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Adresi : Bahçıvan mahallesi eski cezaevi sokak Asude Apt.17/1 VAN

Tel : 0432 215 80 81

VII. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.vansydv.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Van Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bilgi İşlem Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

İLAN OLUNUR

10489881_1516906131855932_3286179427498101053_n


2 Yorum Yapılmış

  1. vedat diyor ki:

    ben iş arıyom

  2. suat beşak diyor ki:

    benim kaydım var ama iş yok
    sağ olsunlar böyle işlere işkur personelı kendi akrabalarını günderıyo allah kabul etmesın

Yorum Yapın