Trabzon Akçaabat SYDV Personel Alımı

| 09 Mayıs 2012 Yorum Yok

AKÇAABAT SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TRABZON İLİ

AKÇAABAT İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

4 KİŞİ SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ,1 KİŞİ VAKIF BÜRO GÖREVLİSİ OLMAK ÜZERE TOPLAM BEŞ KİŞİ

ELEMAN ALIMI İLANI

I.ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Vakfımıza personel alımında aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3.18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4.Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6.Türk Ceza Kanununun 53’ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle habis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,zimmet,irtikap,rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7.Görevin özelliğine göre eğitim,yaş,tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8.Vakfımızda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile büro görevlisinde 4 yıllık Yüksek Öğretim kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

II. ÖZEL ŞARTLAR

1.ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisi olarak en az 4 yıllık Lisans eğitimini tamamlamış olmak, ayrıca Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler alanında lisans mezunu olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından muhasebe bilmek ve bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

2.ilk defa Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak en az 4 yıllık lisans eğitimi programlarından mezun olmak (Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji,Psikoloji,Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik,Halkla ilişkiler,İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri tercih nedenidir.)Kamu personeli seçme sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,sosyal iletişim becerisine sahip olmak ,yabancı dil bilmek,bilgisayar programlarını kullanabilmek vb.özel şartlar da aranabilir.

III.BAŞVURU VE MÜLAKATA İLŞKİN BİLGİLER1.Başvurular 04/05/2012 ile 18/05/2012 tarihleri arasında http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/llanListesi adresinden online veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğün SYDV PERSONEL ALIM İLANLARI menüsünden girilir. Başvuruların KPSSP3 puanına göre sıralamasından sonra puanı en yüksek adaydan başlanarak alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday mülakata çağrılacak ve şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek, bir fotokopisini vakfımıza teslim edilecektir. Mülakat ve Mütevelli Heyet kararı işlemleri de dahil olmak üzere personel alım işlemleri insan kaynakları modülü üzerinden yapılacaktır.

İlanen Duyurulur.04.05.2012

10489881_1516906131855932_3286179427498101053_n


Yorum Yapın