Tekirdağ Çorlu SYDV Personel Alımı

| 11 Mayıs 2012 Yorum Yok

TEKİRDAĞ İLİ ÇORLU İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

“VAKIF MÜDÜRÜ – SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ – BÜRO GÖREVLİSİ – YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ ” PERSONEL ALIMI

BAŞVURU KOŞULLARI

Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile belirlenen “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca, ‘‘1 Adet Vakıf Müdürü, 1 Adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 Adet Büro Görevlisi, 1 Adet Yardımcı Hizmet Görevlisi ” ünvanlı personel istihdam edilecektir.

I- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa

bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli

iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü

bulunmamak,

9) Adli ve idari soruşturma sonucunda, işe alınmasına engel bir durumu bulunmamak,

10)İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

11)İşin Süresi: Belirsiz Süreli (2 Ay Deneme Süreli)

B) ADAYLARDA ARANILACAK ÖZEL ŞARTLAR

1- VAKIF MÜDÜRÜ

1.1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010

veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az

75 puan almış olmak,

1.2- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Siyasal Bilgiler, Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinden mezun olmak

1.3- Yüksek Lisans yapmış olmak, Yabancı Dil bilmek, Yöneticilik Deneyimi olması, Bilgisayar Programları kullanabilmek, Muhasebe bilgisine vakıf olmak tercih sebebidir

1.4- İşe alınacak kişiler alındıkları bu işte 5 Yılı doldurmadan tayin talebinde bulunamaz ve Vakıf Mütevelli Heyetince de buna izin verilmez.

2- SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ

2.1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010

veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az

65 puan almış olmak,

2.2- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Psikoloji, Sosyoloji,Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak

2.3- Yabancı Dil bilmek, Bilgisayar Programlarına kullanabiliyor olmak tercih sebebidir.

2.4- Sosyal İletişim Becerisine Sahip olmak

2.5- İşe alınacak kişiler alındıkları bu işte 5 Yılı doldurmadan tayin talebinde bulunamaz ve Vakıf Mütevelli Heyetincede buna izin verilmez.

3-BÜRO GÖREVLİSİ

3.1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010

veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az

65 puan almış olmak,

3.2- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi, Halkla İlişkiler, İletişim, Sosyoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümlerinden mezun olmak

3.3- Bilgisayar Programlarına kullanabiliyor olmak tercih sebebidir.

3.4- Sosyal İletişim Becerisine Sahip olmak

3.5- İşe alınacak kişiler alındıkları bu işte 5 Yılı doldurmadan tayin talebinde bulunamaz ve Vakıf Mütevelli Heyetincede buna izin verilmez.

4- YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ

4.1- 3 Yıldan bu yana Çorlu’da ikamet ediyor olmak

4.2- Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak,KPSS’den 60 Puan ve üzeri almış olmak

4.3- En az ( B ) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

4.4- Erkek Olmak

4.5- İşe alınacak kişiler alındıkları bu işte 5 Yılı doldurmadan tayin talebinde bulunamaz ve Vakıf Mütevelli Heyetincede buna izin verilmez.

II-MÜLAKATA ALINACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4-2010 veya 2011 yılı KPSSP 3 Sınav Sonuç Belgesi

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6-Sabıka kaydı

7-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası

istenecektir)

8 -Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri

9- Ehliyet Fotokopisi

10-Erkek adaylarda Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

III-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx

adresinden 10.05.2012 Perşembe günü başlayacak olup 20.05.2012 Pazar günü saat:24:00’e kadar yapacaklardır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2- Yardımcı Hizmet Görevlisi için müracaatlar, istenilen belgeler ile birlikte başvuru süresi içinde bizzat Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına yapılacaktır.

3- Başvuru sonucunda mülakata girmeye hak kazanan adaylar istenen belgeleri 23.05.2012 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı Zemin Kat adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4- Eksik belge ve yanlış beyanda bulunanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

5- Mülakat 24.05.2012 günü saat:10:00’da Kaymakamlık toplantı salonunda yapılacaktır.

6- Vakıf Sınav Komisyonu mülakata çağrılan adayları işe alıp almamakta serbesttir.

IV- İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Tekirdağ İli Çorlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Hükümet Konağı Zemin Kat Tekirdağ / Çorlu

Ayrıntılı Bilgi İçin Vakıf Müdürlüğü Tel: Çorlu SYD Vakfı : (282) 651 50 32

Web Adresi : www.corlu.gov.tr

Bu ilan http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ilanlistesi.aspx ve www.corlu.gov.tr adreslerinde ilan edilmiştir.

İLANEN DUYURULUR

Ali DURSUN

Kaymakam

Vakıf Başkanı

10489881_1516906131855932_3286179427498101053_n


Yorum Yapın