TCDD Malatya 5. Böl. Müd. Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı ve Tren Teşkil İşçisi Alımı

| 09 Mayıs 2012 5 Yorum

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.

DDY. 5.BÖLGE MÜD.
Son Başvuru Tarihi : 18 Mayıs 2012
Yayınlanma Tarihi : 09 Mayıs 2012, Sayı : 27

Genel Şartlar ve Notlar

1-Tren Teşkil İşçiliği sanat kolu için başvuru yapacak adayların mağdur duruma düşmemeleri için başvuru yapmadan önce,TCDD web sitesinde yer alan Tren Teşçil İşçiliği tanıtım filmini izlemeleri ve görev tanımlarını okumaları kendileri açısından faydalı olacaktır. 2-Adaylar,ilan edilen müracaat tarihleri çakışan taleplerimizden sadece bir işyerine müracaat edebilecektir. 3-Nihai listede yer alacak adayların sözlü sınava katılmak için TCDD web sitesinde yayınlanacak olan tarihler arasında nüfus kayıt örneği,adli sicil kaydı(Cumhuriyet Savcılığından),tahsil,askerlik(terhis,tecil veya muaf),1 adet resim,ikametgah ilmühaberi,KPSS sonuç belgelerinin tasdiksiz birer sureti ile İş Talep Formunu ( web sitesinde yayınlanacaktır) eksiksiz olarak doldurularak TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Gar/ANKARA adresine teslim edeceklerdir.Belegelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. 4-Sözlü sınav tarihleri www.tcdd.gov.tr web sitemizde ilan edilecek ve Nihai listede yer alacak adayların adreslerine tebligat gönderilecektir. 5-Kuruluşumuzda görev alacak işçi personelin 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve deneme süresi 4 ay dır. 6-Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olan Tren Teşkil İşçisi adaylarından, ayrıntılı olarak tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), İşitme Odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiş şekilde sağlık kurulu raporu istenecek ve Psikoteknik muayenesine tabi tutulacaktır. Bu raporlar Kuruluşumuz Sağlık Müdürlüklerince Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca incelenecek, sağlık durumları uygun olmayan adayların ataması yapılmayacaktır. 7-Ataması yapılan adaylar, atandığı işyerinden en az 5 yıl çalışacak, bu süre içerisinde nakil isteyemeyecektir. 8-Ataması yapılan adaylar, vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir. 9-Adayların çalışacağı işyerini mağdur duruma düşmemeleri için müracaat etmeden önce görmeleri gerekmektedir. 10-Ataması yapılıp, işe başlayan adaylar, 7 yıl içerisinde 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin II inci fıkrasına göre veya kendi isteğiyle ayrıldıklarında, eğitim, kurs ve staj programları süresince aldıkları ücretlerin ve meslekleri hakkında işveren tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programlarına ait sürelerin günün, geçerli şartlara göre hesap edilecek maliyetinin ½ si tutarında Kuruluşumuza tazminat ödeyecektir

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Tren Teşkil İşçisi Okuldan

Öğrenim Bilgileri

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi
Lise ve Dengi Okul Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Okul Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Okul Raylı Sistemler İnşaat Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Okul Raylı Sistemler İşletme Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Okul Raylı Sistemler Mekatronik Teknolojisi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Okul Elektrik Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Okul Elektrik-Elektronik Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Okul Otomatik Kumanda Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Okul Elektrik Tesisatcılığı Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi
Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP94 60

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :AKÇADAĞ, ARAPGİR, ARGUVAN, DARENDE, DOĞANŞEHİR, HEKİMHAN, MALATYA MERKEZ, PÜTÜRGE, YEŞİLYURT/MALATYA, BATTALGAZİ, DOĞANYOL, KALE/MALATYA, KULUNCAK, YAZIHAN

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Tam Süreli

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.

DDY. 5.BÖLGE MÜD.
Son Başvuru Tarihi : 18 Mayıs 2012
Yayınlanma Tarihi : 09 Mayıs 2012, Sayı : 26

Genel Şartlar ve Notlar

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA 532 YOL BAKIM ONARIM ŞEFLİĞİ -Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.Taleplerde 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2010 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir. Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir Nihai listede yer alacak adayların adreslerine işveren tarafından tebligat gönderileceği,Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli (daimi), geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE; 1-YOL BAKIM ONARIM İŞÇİLİĞİ SANATKOLUNDAÇALIŞTIRILMAK ÜZERE İŞE ALINACAK İŞÇİLERDE, YÜK VE YOLCU TAŞIMACILĞININ BİRLİKTE YAPILDIĞI RAYLI SİSTEMLERDE YOL BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE EN AZ 6 AY TECRÜBELİ OLMAK, ADAYLAR ÇALIŞMALARINI İŞYERİNDEN ALACAKLARI YAZI, SSK SİCİL NUMARASI İLE SSK İŞYERİ SİCİL NUMARASININ YAZILI OLDUĞU HİZMET BELGESİ VE SSK HİZMET DÖKÜMÜYLE BELGELEYECEKLERDİR. 2- ADAYLAR, İLAN EDİLEN MÜRACAT TARİHLERİ ÇAKIŞAN TALEPLERİMİZDEN SADECE BİR İŞYERİNE MÜRACAT EDEBİLECEKTİR. 3- NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLARIN SÖZLÜ SINAVA KATILMAK İÇİN, YUKARIDA İSTENİLEN BELGELERLE BİRLİKTE, TCDD WEB SİTESİNDE YAYINLANACAK OLAN TARİHLERİ ARASINDA NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ, ADLİ SİCİL KAYDI( CUMHURİYET SAVCILIĞINDAN), TAHSİL,ASKERLİK ( TERHİS,TECİL VEYA MUAF) , 1 ADET RESİM, İKAMETGAH İLMÜHABERİ,KPSS SONUÇ BELGELERİNİN TASDİKSİZ BİRER SURETİ İLE İŞ TALEP BİLGİ FORMUNUN ( WEB SİTESİNDE YAYINLANACAKTIR). EKSİKSİZ OLARAK DOLDURULARAK TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI GAR / ANKARA ADRESİNE ŞAHSEN GELEREK TESLİM EDECEKLER, BELGELERİNİ TESLİM ETMEYEN ADAYLAR SÖZLÜ SINAVA ALINMAYACAKTIR. 4- SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ www.tcdd.gov.tr web SİTEMİZDE İLAN EDİLECEK VE NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLARIN ADRESLERİNE TEBLİGAT GÖNDERİLECEKTİR. 5- KURULUŞUMUZDA GÖREV ALACAK İŞÇİ PERSONELİN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ OLARAK GÖREV YAPACAK VE DENEME SÜRESİ 4 AYDIR. 6- YAPILACAK SÖZLÜ SINAVI SONUCUNDA BAŞARILI OLAN ; YOL-BAKIM ONARIM İŞÇİLİĞİ SANAT OKULUNDA İŞE ALINACAK İŞÇİ PERSONEL ADAYLARINDAN AYRINTILI OLARAK TAM TEŞEKKÜLLÜ DEVLET HASTANELERİNDE VEYA RESMİ ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE GÖRME DERECELERİ ( SAĞ-SOL GÖZ AYRI AYRI BELİRTİLMİŞ) , RENK MUAYENESİ ( İSHİHORA TESTİ YAPILMIŞ) ,İŞİTME ODİYOMETRİ SONUCU SAF SES ORTALAMASI FISILTIYI KAÇ METREDEN DUYDUĞU BELİRTİLMİŞ ŞEKİLDE SAĞLIK KURULU RAPORU İSTENECEĞİ, BU RAPORLARIN KURULUŞUMUZ SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNCE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK VE PSİKOTEKNİK YÖNERGESİ UYARINCA İNCELECEK, SAĞLIK DURUMLARI UYGUN OLMAYAN ADAYLARIN ATAMASI YAPILMAYACAKTIR. 7- ATAMASI YAPILAN ADAYLAR ATANDIĞI İŞYERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞACAK, BU SÜRE İÇERİSİNDE NAKİL İSTEMEYECEKTİR. 8- ATAMASI YAPILAN ADAYLAR,VARDİYALI OLARAK 24 SAAT ESASINA GÖRE SADECE GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞTIRILABİLECEKTİR. 9-ADAYLARIN ÇALIŞACAĞI İŞYERİNİ MAĞDUR DURUMA DÜŞMEMELERİ İÇİN MÜRACAAT ETMEDEN ÖNCE GÖRMELERİ GEREKMEKTEDİR. 10-ATAMASI YAPILIP,İŞE BAŞLAYAN ADAYLAR,7 YIL İÇERİSİNDE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 25. MADDESİNİN II inci FIKRASINA GÖRE VEYA KENDİ İSTEĞİ İLE AYRILDIKLARINDA,EĞİTİM,KURS VE STAJ PROGRAMLARI SÜRESİNCE ALDIKLARI ÜCRETLERİN VE MESLEKLERİ HAKKINDA İŞVEREN TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİM,KURS VE STAJ PROGRAMLARINA AİT SÜRELERİN,GÜNÜN GEÇERLİ ŞARTLARA GÖRE HESAP EDİLEREK MALİYETİNİN 1/2 si TUTARINDA KURULUŞUMUZA TAZMİNAT ÖDEYECEKTİR.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı Okuldan

Öğrenim Bilgileri

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi
Lise ve Dengi Okul Elektrik Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Okul Elektrik-Elektronik Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Okul Elektronik Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Okul İş Makineleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Okul Makine Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Okul Metal İşleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Okul Motor Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi
Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP94 60

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 2
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Tam Süreli

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.

DDY. 5.BÖLGE MÜD.
Son Başvuru Tarihi : 18 Mayıs 2012
Yayınlanma Tarihi : 09 Mayıs 2012, Sayı : 25

Genel Şartlar ve Notlar

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞANŞEHİR 522 YOL BAKIM ONARIM ŞEFLİĞİ -Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.Taleplerde 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2010 KPSSP94 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir. Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir Nihai listede yer alacak adayların adreslerine işveren tarafından tebligat gönderileceği,Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli (daimi), geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE; 1-YOL BAKIM ONARIM İŞÇİLİĞİ SANATKOLUNDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE İŞE ALINACAK İŞÇİLERDE, YÜK VE YOLCU TAŞIMACILĞININ BİRLİKTE YAPILDIĞI RAYLI SİSTEMLERDE YOL BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE EN AZ 6 AY TECRÜBELİ OLMAK, ADAYLAR ÇALIŞMAŞARINI İŞYERİNDEN ALACAKLARI YAZI, SSK SİCİL NUMARASI İLE SSK İŞYERİ SİCİL NUMARASININ YAZILI OLDUĞU HİZMET BELGESİ VE SSK HİZMET DÖKÜMÜYLE BELGELEYECEKLERDİR. 2- ADAYLAR, İLAN EDİLEN MÜRACAT TARİHLERİ ÇAKIŞAN TALEPLERİMİZDEN SADECE BİR İŞYERİNE MÜRACAT EDEBİLRLER. 3- NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLARIN SÖZLÜ SINAVA KATILMAK İÇİ, YUKARIDA İSTENİLEN BELGELERLE BİRLİKTE, TCDD WEB SİTESİNDE YAYINLANACAK OLAN TARİHLERİ ARASINDA NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ, ADLİ SİCİL KAYDI( CUMHURİYET SAVCILIĞINDAN), TAHSİL,ASKERLİK ( TERHİS,TECİL VEYA MUAF) , 1 ADET RESİM, İKAMETGAH İLMÜHABERİ,KPSS SONUÇ BELGELERİNİN TASDİKSİZ BİRER SURETİ İLE İŞ TALEP BİLGİ FORMUNUN ( WEB SİTESİNDE YAYINLANACAKTIR). EKSİKSİZ OLARAK DOLDURULARAK TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKALARI DİARE BAŞKANLIĞI GAR / ANKARA ADRESİNE ŞAHSEN GELEREK TESLİM EDECEKLER, BELGELERİNİ TESLİM ETMEYEN ADAYLAR SÖZLÜ SINAVA ALINMAYACAKTIR. 4- SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ www.tcdd.gov.tr web SİTEMİZDE İLAN EDİLECEK VE NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLARIN ADRESLERİNE TEBLİGAT GÖNDERİLECEKTİR. 5- KURULUŞUMUZDA GÖREV ALACAK İŞÇİ PERSONELİN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ OLARAK GÖREV YAPACAK VE DENEME SÜRESİ 4 AYDIR. 6- YAPILACAK SÖZLÜ SINAVI SONUCUNDA BAŞARILI OLAN ; YOL-BAKIM ONARIM İŞÇİLİĞİ SANAT OKULUNDA İŞE ALINACAK İŞÇİ PERSONEL ADAYLARINDAN AYRINTILI OLARAK TAM TEŞEKKÜLLÜ DEVLET HASTANELERİNDE VEYA RESMİ ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE GÖRME DERECELERİ ( SAĞ-SOL GÖZ AYRI AYRI BELİRTİLMİŞ) , RENK MUAYENESİ ( İSHİHORA TESTİ YAPILMIŞ) ,İŞİTME ODİYOMETRİ SONUCU SAF SES ORTALAMASI FISILTIYI KAÇ METREDEN DUYDUĞU BELİRTİLMİŞ ŞEKİLDE SAĞLIK KURULU RAPORU İSTENECEĞİ, BU RAPORLARIN KURULUŞUMUZ SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNCE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK VE PSİKOTEKNİK YÖNERGESİ UYARINCA İNCELECEK, SAĞLIK DURUMLARI UYGUN OLMAYAN ADAYLARIN ATAMASI YAPILMAYACAKTIR. 7- ATAMASI YAPILAN ADAYLAR ATANDIĞI İŞYERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞACAK, BU SÜRE İÇERİSİNDE NAKİL İSTEMEYECEKTİR. 8- ATAMASI YAPILAN ADAYLAR,VARDİYALI OLARAK 24 SAAT ESASINA GÖRE SADECE GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞTIRILABİLECEKTİR. 9-ADAYLARIN ÇALIŞACAĞI İŞYERİNİ MAĞDUR DURUMA DÜŞMEMELERİ İÇİN MÜRACAAT ETMEDEN ÖNCE GÖRMELERİ GEREKMEKTEDİR. 10-ATAMASI YAPILIP,İŞE BAŞLAYAN ADAYLAR,7 YIL İÇERİSİNDE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 25. MADDESİNİN II inci FIKRASINA GÖRE VEYA KENDİ İSTEĞİ İLE AYRILDIKLARINDA,EĞİTİM,KURS VE STAJ PROGRAMLARI SÜRESİNCE ALDIKLARI ÜCRETLERİN VE MESLEKLERİ HAKKINDA İŞVEREN TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİM,KURS VE STAJ PROGRAMLARINA AİT SÜRELERİN,GÜNÜN GEÇERLİ ŞARTLARA GÖRE HESAP EDİLEREK MALİYETİNİN 1/2 si TUTARINDA KURULUŞUMUZA TAZMİNAT ÖDEYECEKTİR.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı Okuldan

Öğrenim Bilgileri

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi
Lise ve Dengi Okul Elektrik Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Okul Elektrik-Elektronik Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Okul Elektronik Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Okul İş Makineleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Okul Makine Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Okul Metal İşleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Okul Motor Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi
Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP94 60

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Tam Süreli
10489881_1516906131855932_3286179427498101053_n


5 Yorum Yapılmış

 1. mehmet han dizdar diyor ki:

  mrb ben malatya darende 1984 dogumlu mehmet han dizdar işkur ilan sitenizden lanınızı okudum meslek lisesi mezunuyum kpssp94 sınavından 60.10 aldım

 2. selçuk diyor ki:

  1992 dogumluyum 05309331169

 3. erkan uçar diyor ki:

  Slm ben erzincan rayli sistemler bolumunden yol bakim ve tamir kurs almis biriyim sretifikamiz elimizde var

 4. mehmet diyor ki:

  merhaba ben malatya akçadag 1993 dogumlu mehmet doğan kpss puanım 67 bu puanla tercih yaptıgımda sözlü sınava hak kazanıyomuyum.

 5. bülent boran diyor ki:

  devlete bağlı bir iş yerinde çalışmak istiyorum orta okul mezunuyum ddy larında rayların üzerini tuvaletleri
  dahi süpürür temizlerim geçici veya kadrolu başımızdaki büyüklerden talep ve rica ediyorum.

Yorum Yapın