Kilis Kilis SYDV Personel Alımı

| 05 Mayıs 2012 1 Yorum

KİLİS SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI Personel Alım İlanı

KİLİS SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Personel Alım İlanı

Kilis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na aşağıda belirtilen niteliklerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı genelge ile yürürlüğe konulan, Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca aşağıdaki esaslar dahilinde 1 adet “Vakıf Müdürü” ve 2 adet “Büro Görevlisi” unvanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

İŞİN NİTELİK VE NİCELİĞİ

İşin Süresi : Belirsiz Süreli Sözleşmeli (2 ay deneme süreli)

İstenilen İş Gücü : 3(İki)

Kadro Unvanları : Vakıf Müdürü (1 Kişi), Büro Görevlisi (2 Kişi)

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

4- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7- Adli sicil kaydında sabıkası bulunmamak.

8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1-)MÜDÜRLÜK KADROSU İÇİN (1 Kişi)

4 yıllık İktisadi ve İdari Bilimler (İşletme, Maliye, İktisat, Kamu Yönetimi ) bölümlerinden lisans mezunu olmak,

2010 veya 2011 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

Bilgisayar programları kullanabilmek ve sertifika sahibi olmak,

Ehliyet sahibi olmak,

Muhasebe bilgisine sahip olmak,

Yabancı Dil bilmek (tercih sebebidir)

Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

Daha önce SYD Vakıflarına en az 5 yıl süreli Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak veya en az 2 yıl süreli Vakıf Müdürü olarak Görev yapmış olmak.

2-)BÜRO GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN (2 Kişi)

En az 4 yıllık Yükseköğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,

Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

Bilgisayar programları kullanabilmek ve sertifika sahibi olmak,

2010 veya 2011 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

Ehliyet sahibi olmak,

MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

2- (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,

3- 2010 veya 2011 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi

4- 2 adet vesikalık fotoğraf.

5- Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (İşe alım kararından sonra istenecektir)

6- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri (CV)

7- İş-Kur Kayıt Belgesi

8- Sabıka Kaydı Belgesi(İşe alım kararından sonra istenecektir)

BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER

Başvuruda bulunacak adaylar son başvuru tarihi olan 14.05.2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar sadece http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx internet adresi üzerinden başvuru yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı , yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1-Kilis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulacak olan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2-Başvurusu kabul edilen adaylar komisyon tarafından değerlendirilerek her pozisyon için bir 1 asil 2 yedek olmak üzere 3 aday Mütevelli Heyetin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyeti tarafından yapılacak olan mülakat sonrası seçilen asil adaylara ait bilgiler sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilecektir. Genel Müdürlükçe yapılacak olan inceleme ve değerlendirme sonucu durumu uygun bulunan adaylarla sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

4-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kilis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Hükümet Konağı Bahçesi

İrtibat No : 0 348 813 30 41

İLANEN DUYURULUR

10489881_1516906131855932_3286179427498101053_n


1 Yorum Yapılmış

  1. hurşit karapınar diyor ki:

    kendim reçperim çalışmıyorum saglık yönünde raporum olduguna dail 100/43 ve makamızda iş bulup çalışmak istiyorum eger onaylanırsan çok menun olurum saygılarımla

Yorum Yapın