Karabük SYDV Personel Alımı

| 07 Mayıs 2012 Yorum Yok

SosyalYardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü Personel Alımı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü

 

 

“SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ” PERSONEL ALIMI İLANIDIR.

 

Karabük İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkinEsaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 4 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ünvanlı personel istihdam edilecektir.

 

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı ve engeli bulunmamak,

9) Adli ve idari soruşturma sonucunda, işe alınmasına engel bir durumu bulunmamak,

10) İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

11) İstenilen İşgücü Sayısı: 4 (Dört)

 

B)ÖZEL ŞARTLAR

1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

2- Üniversitelerin Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olmak.

 

2-MÜLAKAT ve MÜLAKATA ALINACAK PERSONELDEN İSTENECEK BELGELER

Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday (3 kişi) sözlü mülakata çağrılacaktır.

Mülakata çağrılan adaylardan aşağıdaki belgeler istenecektir:

1-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

2-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı bir fotokopisi,

3-2010 veya 2011 yılı KPSSP 3 Sınav Sonuç Belgesi

4-2 adet vesikalık fotoğraf.

5-Sabıka kaydı

6-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

7- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri

8-Varsa Bilgisayar kullanma sertifikası

9- Varsa Ehliyet Fotokopisi

 

3- BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden 14.05.2012 tarihi mesai bitimine kadar yapacaklardır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonucunda mülakata girmeye hak kazanan adaylar istenen belgeleri 17.05.2012 saat 17.00’a kadar Karabük İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü Hükümet Konağı Zemin Kat adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1- Karabük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Değerlendirmesi sonucu, personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2- Mülakat, 22/05/2012 Salı günü saat: 14.00 de Karabük Valiliği Toplantı Salonunda Mütevelli Heyet huzurunda yapılacaktır. Mülakat sonucuna göre başarı sıralaması yapılarak 4 asil, 4 yedek olmak üzere 8 aday belirlenecektir.

3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

4-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

5- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

 

6-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Karabük İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Hükümet Konağı Zemin Kat Karabük/Merkez

İrtibat Kurulacak Kişiler: Vakıf Müdürü Erdal ÜNGÖREN, Karabük/Merkez SYD Vakfı : (370) 4122348

İLANEN DUYURULUR 02/05/2012

İzzettin KÜÇÜK

Vali

Vakıf Başkanı

10489881_1516906131855932_3286179427498101053_n


Yorum Yapın