Iğdır Aralık SYDV Personel Alımı

| 09 Mayıs 2012 Yorum Yok

ARALIKSOSYALYARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (SYDV) 3 KİŞİ SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ İLE 1 KİŞİ BÜRO GÖREVLİSİ VE 1 KİŞİ YARDIMCI HİZMETLİ ALIMI İLANI

A- ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyetivatandaşıolmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak.

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için sosyoloji, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sosyal hizmetler lisans bölümlerinden mezun olmak, Büro Görevlisi için herhangi bir lisans mezunu olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli kamu personeli seçme sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

9. Yardımcı Hizmetli için en az lise mezunu ve üstü mezunu olmak, ÖSYM tarafından yapılan geçerli kamu personeli seçme sınavında KPSS herhangi bir puan türünde en az 60 puan almış, en az B ehliyet sahibi olmak,

B -MÜLAKAT AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

1. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden alınmış onaylı)

2. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

3. KPSS sonuç belgesi fotokopyası,

4. Adli sicil belgesi (Adli makamlardan alınacaktır)

5. 4 yıllık yükseköğretim kurumu mezuniyet belgesi/diploma fotokopyası (varsa yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgesi)

6. Erkek adaylardan askerlik terhis belgesi

C- MÜLAKATA GİRECEK ADAYLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

1. Erkek adayların bizzat askerlik yapmış olması

2. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için sosyoloji, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sosyal hizmetler bölümlerinden mezun olmak. ÖSYM tarafından yapılan geçerli kamu personeli seçme sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

3. Büro Görevlisi için 4 yıllık fakülte mezunu olmak. ÖSYM tarafından yapılan geçerli kamu personeli seçme sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

4. Yardımcı Hizmetli için en az lise ve üstü mezunu olmak, en az B ehliyet sahibi olmak, ÖSYM tarafından yapılan geçerli kamu personeli seçme sınavında KPSS herhangi bir puan türünde en az 60 puan almış olmak.

5. Mülakatı kazanan adayların göreve başladıktan sonra 1 ay içerisinde Iğdır’a ikametlerini almaları zorunludur. İkametini Iğdır’a almadığı tespit edildiğinde sözleşmeleri tek taraflı feshedilecektir.

Ç-MÜRACAAT VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının (Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü) web sayfasından online olarak 09/05/2012 – 15/05/ 2012 tarihleri arasında müracaat eden adaylar tarafından yapılacaktır.

2. Başvuran adaylar, Genel Müdürlük tarafından KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının (Aralık SYDV için 3 büro görevlisi, 9 sosyal yardım ve inceleme görevlisi, 3 Yardımcı Hizmetli Görevlisi ) üç katı kadar aday vakfımızca mülakata çağrılacaktır.

3. Mülakata çağrılacak adaylar, genel şartlara haiz olacak ve belgelerini eksiksiz teslim edecektir.

4.Mülakat, vakfımız toplantı salonunda 17.05.2012 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır.

5. Mülakatı kazanan adaylardan tam teşekkülü hastaneden alınmış sağlık kurul raporu istenecektir.15 gün içinde sağlık kurulu raporunu ibraz edemeyen aday hakkını kaybetmiş kabul edilecektir.

6. Mülakatı kazanan adayların göreve başladıktan sonra 1 ay içerisinde Iğdır’a ikametlerini almaları zorunludur. İkametini Iğdır’a almadığı tespit edildiğinde sözleşmeleri tek taraflı feshedilecektir.

7.Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almama hususunda serbesttir.

8. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının (Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü) ilgili genelgeleri doğrultusunda. Tüm işlemler, 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı ile 25.04.2012 tarih 2012-14 sayılı genelgelere istinaden yürütülecektir.

Ayrıntılı bilgi için: Orhan DUMAN Vakıf Müdürü

Adres:Aralık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hükümet Konağı Kat:1

Telefon: (476) 411 23 29

E-posta:araliksydv@hotmail.com

Detalı Bilgi http://www.aralik.gov.tr/ web sitemizden ulaşabilirsiniz.

10489881_1516906131855932_3286179427498101053_n


Yorum Yapın