Bolu Adliyesi Sözleşmeli Personel Alımı

| 03 Mart 2013 Yorum Yok

SÖZLEŞMELİ KALORİFERCİ ALIMI

BAŞVURU TARİHLERİ : 25/02/2013 Pazartesi günü başlayıp, 06/03/2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar

GENEL ŞARTLAR :

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 06/03/2013 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav (KPSS-2012) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

ÖZEL ŞARTLAR :

Sözleşmeli Destek Personeli (Kaloriferci) pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşa ilişkin sertifika

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

1- Başvuru formu (Fotoğraflı) (Ektedir)

2- Öğrenim Belgesi-(Aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumuca onaylı örneği)

3- KPSS-2012 sınavından 70 ve daha üzeri puan almış olmak ve bu sınava ait sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği)

4- Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan (Ektedir)

ÖNEMLİ : SÖZLÜ SINAVA, MERKEZİ SINAVDA ALINAN PUANLAR ESAS OLMAK KAYDI İLE EN YÜKSEK PUANDAN BAŞLAMAK ÜZERE İLAN EDİLEN KADRO SAYISININ 5 KATI KADAR ADAY ÇAĞRILACAKTIR. SIRALAMA SONUCUNDA İLAN EDİLEN KADRO SAYISININ 5 KATI İÇERİSİNE GİREMEYENLER SÖZLÜ SINAVA ALINMAYACAKTIR. 15/03/2013 TARİHİNDE BOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞIwww.bolu.adalet.gov.tr İNTERNET SAYFASINDA YAYINLANACAKTIR. AYRICA BİLDİRİM YAPILMAYACAKTIR.

SÖZLÜ SINAV TARİHİ : 05 Nisan 2013 Cuma günü Saat 09:00

KALORİFERCİ ALINACAK YERLER :

Mudurnu Adliyesi: 1


SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI

BAŞVURU TARİHLERİ : 25 Şubat 2013 Pazartesi günü başlayıp, 06 Mart 2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar

GENEL ŞARTLAR :

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 06/03/2013 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav (KPSS-2012) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

1- Başvuru formu (Fotoğraflı) (Ektedir)

2- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

3- Öğrenim Belgesi (Aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumuca onaylı örneği)

4- KPSS-2012 sınavından 70 ve daha üzeri puan almış olmak ve bu sınava ait sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği)

5- Zabıt Katipliği sınavı için; Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da aşağıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

6- Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan (Ektedir)

Uygulamalı Sınav Tarihi : 30/03/2013 Cumartesi

Sözlü Sınav Tarihleri : 06/04/2013 Cumartesi

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALINACAK YERLER :

Bolu Adliyesi: 2

Gerede Adliyesi: 2

Mudurnu Adliyesi: 2

Mengen Adliyesi: 1

10489881_1516906131855932_3286179427498101053_n
Etiketler:, , ,


Yorum Yapın